De jaarrekening is niet alleen voor uzelf, maar ook voor de belastingdienst en uw bank een belangrijke bron van informatie.

Samenstellen van jaarrekeningen

De jaarrekening is niet alleen voor uzelf, maar ook voor de belastingdienst en uw bank een belangrijke bron van informatie. Het samenstellen van jaarrekeningen is onze kernactiviteit. Dat doen wij - uiteraard in nauwe samenspraak met u - graag en goed.

Met onze kennis en ervaring voorzien wij ook uw jaarrekening van toegevoegde waarde. Alle door ons opgestelde jaarrekeningen zijn voorzien van een zogenoemde 

samenstellingsverklaring. Dit is een verklaring waarin ook financiële informatie uit het verleden is opgenomen.  Een jaarrekening met samenstellingsverklaring geldt in ons land als de norm voor financiële verslaglegging.

Wilt u een jaarrekening die aan alle vereisten voldoet?  Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.